Inköp - Kostnadsbesparingsprogram

Vi driver kostnadsbesparingsprojekt, leder eller medverkar i upphandlingar, implementerar och levererar kostnadssänkningar. Ofta med färre leverantörer, utan mellanhänder och bättre service som resultat.

  • Vi har kunskap och erfarenhet av inköp på strategisk nivå
  • Vi har genomfört ett mycket stort antal upphandlingar och är drivna förhandlare
  • Vi ser möjligheterna och fokuserar på resultatet
  • Tvärfunktionellt lagarbete i samarbete med företagets olika funktioner säkerställer kvalitet och resultat

Vår verktygslåda omfattar bl.a: upphandlingsunderlag, underlag inför förhandlingar, förhandlingsteknik, leverantörsutvärderingar, avtalsutformning, kostnadsbaserad prissättning och mer därtill.