Inköp - Potentialanalys

Sourcing Partners erbjuder en Spend- och Potentialanalys, för att bedöma hur stor potentialen till kostnadsbesparingar är, var den finns och hur den kan realiseras. Arbetet sker tillsammans med kunden.

  • Vi kategoriserar och analyserar ditt företags kostnader för köpta varor och tjänster och gör därefter en bedömning av möjliga besparingar
  • För potentialbedömningen kan vi använda databaser för prisutveckling, göra kostnadsanalyser och jämföra med resultat i genomförda projekt
  • Vi talar om hur besparingarna kan realiseras inom respektive inköpskategori, och sätter ett samlat besparingsmål
  • Vi arbetar fram en övergripande plan för hur och när potentialen kan realiseras

Vår verktygslåda omfattar bl.a: Spend- och Kostnadsanalys, prisutveckling samt kategoristyrning