Vi ger er rätt kompetens, när ni behöver det, där ni behöver det!

  • Vi är ett nätverk med erfarna linjechefer och konsulter
  • Vi har erfarenhet från många olika branscher, befattningar och uppdrag
  • Vi identifieraroch realiserar stora besparingar i projekt i nära samarbete med kundens organisation
  • Vi erbjuder projektledning och konsultstöd från start till mål
  • Vi är civilingenjörer & civilekonomer
  • Våra kunder är medelstora och större industri-, handels-, och tjänsteföretag

Resultat från genomförda projekt, några exempel

Vi vet av erfarenhet att det är möjligt att uppnå stora förbättringar inom de flesta områden i så gott som alla verksamheter:

  • 20% lägre kostnader för inköpt material och tjänster
  • 30% lägre kapitalbindning i varulager
  • 50% ökning av produktions- och leveransvolym med befintliga resurser