slidersslider2slider3

Sourcing Partners - Cost Cutting Consultants

Inköp - Potentialanalys

Vi kategoriserar och analyserar företagets inköp, identifierar besparingspotentialer och föreslår ett effektivt besparingsprogram.

Kostnadsbesparingar inköp

Vi driver kostnadsbesparingsprojekt, leder eller medverkar i upphandlingar, och levererar kostnadssänkningar. Ofta med färre leverantörer, färre mellanhänder och bättre service som resultat.

Supply Chain Development

Hur ser en optimal framtida struktur för produktion och logistik ut? Vad ska vi tillverka var? Vad kan göras för att optimera verksamheten inom befintlig struktur? Vi gör en potentialstudie och föreslår ett förbättringsprogram.

Supply Chain Management

Chef eller projektledare att hyra. Vi har en mycket bred kompetens och stor erfarenhet av att leda verksamheter inom inköp, produktion och logistik. Uppdragen kan vara att träda in under en övergångsperiod medan rekrytering pågår, eller att leda och utveckla verksamhet och medarbetare i en fas av förändring.