Supply Chain Development

Vi gör en potentialstudie och föreslår ett förbättringsprogram.

  • Hur ser en optimal framtida struktur för produktion och logistik ut?
  • Vad ska vi tillverka var?
  • Vad kan göras för att optimera verksamheten inom befintlig struktur?

Vår verktygslåda omfattar bl.a: Manufacturing Footprint Analysis, Utvärdering av produktionsprocesser, Kapacitets- och Flaskhalsanalyser (Theory of Constraints), Value Stream Mapping, Köpa/tillverka-analys, Lean Production, Total Productive Maintenance, Flödesorientering och mer därtill.

Footprint Analysis

Hur ser en optimal framtida struktur för produktion och logistik ut?

Optimering av värdekedjan