Supply Chain Management - Chef eller projektledare att hyra

Vi har en mycket bred kompetens och stor erfarenhet av att leda verksamheter inom inköp, produktion och logistik. Uppdragen kan vara att träda in under en övergångsperiod medan rekrytering pågår, eller att leda och utveckla verksamhet och medarbetare i en fas av förändring.